Ympäristöystävällinen

Attends etsii jatkuvasti uusia keinoja vähentääkseen syntyvän jätteen määrää ja tarjotakseen tuotteissaan ympäristöystävällisempiä materiaaleja. Jokainen suunnitteluvaiheessa oleva uusi tuote arvioidaan ympäristövaikutustensa osalta.


Minimoimme ympäristövaikutuksia seuraavasti:

  • Arvioimme jatkuvasti toimittajiemme ympäristöystävällisyyttä.
  • Ostamme tuotteita, joiden ympäristövaikutusten tiedämme olevan vähäisiä.
  • Minimoimme jätteiden määrää lajittelemalla sen uudelleen käytettäväksi tai kierrätettäväksi, silloin kun se on teknisesti ja taloudellisesti järkevää.
  • Kuljetusten ympäristövaikutuksia minimoimme parhailla mahdollisilla logistisilla ratkaisuilla.
  • Seuraamme energian käyttöä ja minimoimme sitä milloin se on mahdollista.
  • Koulutamme ja motivoimme työntekijöitämme, jotta päivittäisen työn ympäristövaikutukset olisivat vähäiset.
  • Toimimme ympäristöasioissa avoimesti asiakkaidemme, tavarantoimittajiamme ja muiden asianomaisten kanssa.
  • Täytämme tai ylitämme ympäristölainsäädännön vaatimukset aina kun se on mahdollista.

Ympäristöpolitiikkaamme seurataan ja tarkistettaan jatkuvasti, jotta voimme varmistaa sen edelleen olevan ajankohtainen ja tehokas liiketoimintamme ja asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

Lisätietoja Domtarin kestävän kehityksen pyrkimyksistä saat käymällä Domtar Sustainability -sivuilla.