Pakkaussymbolien tuotetietolomake

Lääkinnälliset laitteet – Symbolit, joita tulee käyttää lääkinnällisten laitteiden merkinnöissä, merkinnät ja toimitettavat tiedot - Osa 1: Yleiset vaatimukset (ISO 15223-1:2016). Tämä osa ISO 15223 -sertifikaatista määrittelee lääkinnällisten laitteiden merkinnöissä käytettävien symbolien vaatimukset, jotka välittävät tietoa lääkinnällisten laitteiden turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Sitä sovelletaan symboleissa, joita käytetään laajassa kirjossa maailmanlaajuisesti markkinoitavia lääkinnällisiä laitteita ja tämän vuoksi niiden on täytettävä erilaiset sääntelyvaatimukset. Symboleja voidaan käyttää lääkinnällisessä laitteessa itsessään, sen pakkauksessa tai siihen liitetyissä asiakirjoissa.


Consult instructions for use

Käyttöohjeiden käyttöönotto – ilmoittaa käyttäjälle, että käyttöohjeisiin tulee tutustua.

Varoitus (Liitetty myös Attends.eu): Tukehtumisvaaran välttämiseksi muovipussit tulee pitää vauvojen ja lasten ulottumattomissa.

Suojat palavat, jos ne altistuvat liekeille. Turvallisuutesi vuoksi varmista aina, että palavia materiaaleja käsitellään varovaisesti.

Do not reuse

Älä käytä uudelleen – ilmoittaa, että lääkinnällinen laite on tarkoitettu käytettäväksi kerran tai käytettäväksi yhdelle potilaalle yhden toimenpiteen aikana.

Manufacturer

Valmistaja – ilmoittaa EU-direktiiveissä 2017/745 ja 2017/746 määritellyn lääkinnällisen laitteen valmistajan. Tämän symbolin yhteydessä ilmoitetaan valmistajan nimi ja osoite.

The Green Dot

Vihreä piste -merkki – on rekisteröity tavaramerkki, jota käyttävät yhtiöt osoittavat sitoutumisensa kulutustavaroiden pakkausmateriaalin kierrätysverkostoihin kautta Euroopan. Logo on maailmanlaajuisesti tavaramerkkisuojattu.

Do not flush in the toilet

Älä huuhdo alas WC:stä.

Do not flush in the toilet

Älä huuhdo alas WC:stä.

Does not contain Latex

Ei sisällä lateksia.

Packaging Material

Pakkausmateriaali – tuotteen valmistusmateriaali on matala tiheyksinen polyeteeni.

CE marked

CE-merkitty – Euroopan unionissa myytävien lääkinnällisten laitteiden tulee olla CE-merkittyjä.

CE-merkintä ei ole laatumerkintä, mutta EU-direktiivien noudattaminen edellyttää määrättyjä suorituskykyvaatimuksia, laatua, turvallisuutta ja tehokkuutta tuotetyypin mukaisesti.